เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แขนกลในงานอุตสาหกรรม | 370 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565 และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 295 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม | 327 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการโรงเรือนอัจฉริยะด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์ ) | 407 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 301 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 284 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | 373 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 359 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | 350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเรียนรู้นวัตกรรมงานช่างอุตสาหกรรม 4.0 (Innovation 4.0) | 268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดแล้ว ! ศูนย์ซ่อมรถยนต์ EV ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 220 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน คอ.ครั้งที่ 1/2565 | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บทสัมภาษณ์ความรู้สึกบัณฑิตที่มีต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 76 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เอกสาร ตำราที่เผยแพร่ | 88 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี" | 129 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 | 133 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์สุพรรณบุรี" | 136 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดนิวแมติกส์ไฟฟ้า | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 28 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 26 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คู่มือการทำเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วยโปรแกรมแคนวา | 23 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แนวปฏิบัติที่ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2567 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุลคากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 | 14 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง | 51 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนานวัตกรธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (SMEs & Start Up Thailand) | 71 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนับสนุนบุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) | 53 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการคาร์บอนเครดิต การจัดการน้ำเสียโรงอาหาร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย | 48 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15,117 ครั้ง
  • ปีนี้ : 36,526 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 166,105 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ