เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

 

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

 

ความหมาย คือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในรูปแบบ

ของสัญลักษณ์ โดยใช้ แสงเทียน, ฟันเฟือง, และหนังสือ เป็นตัวแทนสื่อความหมายของ

ตราสัญลักษณ์ ดังนี้

 

แสงเทียน หมายถึง ครู คือ ผู้นำแสงสว่างทางปัญญา
ฟันเฟือง หมายถึง การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
หนังสือ หมายถึง การเรียนรู้ การพัฒนาความรู้
สีทอง หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สีแสด หมายถึง สีประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

 

 

แบบสี พื้นขาว (ไทย)

           

 

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (ไทย)

 

แบบสี พื้นโปร่ง (ไทย)

           

 

แบบขาว-ดำ พื้นโปร่ง (ไทย)

 

แบบสี พื้นขาว (อังกฤษ)

           

 

 

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบสี พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

           

 

แบบขาว-ดำ พื้นโปร่ง (อังกฤษ)1702 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 83 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,668 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,186 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,764 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ