เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

 

                             เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4  เดือนเมษายน 2567 พร้อมด้วยรองคณบดี

ทุกด้าน ผู้ช่วยคณบดีทุกด้าน หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเลขานุการการประชุม ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อติดตามงานและหารือข้อราชการต่างๆ

ภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

เขต 2

 

 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.71 เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


96 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 357 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,505 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,440 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,018 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ