เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ปีการศึกษา 2550

นายสมบัติ หุ่นฉายศรี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ปีการศึกษา 2551

นายประจัญ ดีใจ

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

ปีการศึกษา 2552

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปีการศึกษา 2559

นายวราวุธ พันธ์บุญมี

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

ปีการศึกษา 2563

นายคำรณ สุภาษร

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเครื่องกล)693 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 50 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15,130 ครั้ง
  • ปีนี้ : 36,539 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 166,117 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ