เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์สุพรรณบุรี"

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

"สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์สุพรรณบุรี"

 

            วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ดร.บัญชา พุทธากูล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล พิมพา ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย และนายราม ชาติภุกต์ นำนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการมาตรวิทยา และเครื่องมือวัด โดยมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมฝ่ายมาตรวิทยามิติ ห้องห้องปฏิบัติการความยาว ห้องปฏิบัติการระยะพิกัด ห้องปฏิบัติการมุม ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยานาโนเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการพื้นผิว ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศมน เพี้ยงบางยาง ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น 44 คน

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.72 เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


90 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 383 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,531 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,466 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,044 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ