เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี"

โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี"

 

                         

                   เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี"

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม อุทาพรม หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งตัวแทนคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการทดสอบ

สมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.69 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


85 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 397 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,545 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,480 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,058 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ