เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่านิยม

 

ค่านิยม

 

 

C = Creativity หมายถึง สร้างสรรค์
E = Excellence หมายถึง ความเป็นเลิศ
N = Networking หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
T = Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม
E = Education หมายถึง การศึกษา
R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ


649 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 206 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,791 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,309 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,887 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ