เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เอกสารดาวน์โหลดงานวิชาการ

หน่วยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พ.ศ. 2562 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
   

 

 

หน่วยส่งเสริมวิชาการ
   
   
   

 

 

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
แบบฟอร์มการขอนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)
แบบฟอร์มเบิกเงินงวดงานวิจัย 

 

 

หน่วยส่งเสริมบริการวิชาการ
   
   
   

 

 

หน่วยสหกิจศึกษา ฝึกงาน / ฝึกสอน
แบบบันทึกการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับ อ.นิเทศ)
แบบบันทึกการนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา (Co-op11)
   

 

 

 929 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 85 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,670 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,188 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,766 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ