เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร รับมอบใบอนุญาตและ  ป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับ 1 ภายใต้ชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ อาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้  เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาภายในคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรองรับให้บริการทางวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจ

 

   

 

 630 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 198 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,783 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,301 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,879 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ