เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3/2564 | 647 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 629 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ข้อบังคับ มทรส.ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษา | 3830 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทรส.เรื่อง งดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2564 | 516 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต | 427 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต | 374 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Manufacturing Data and Process Management for Smart Factory และหลักสูตร Automation Machine and Mechanical Design (TRIZ) | 541 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดี ดร.สิรภัทร จันทะมงคล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น | 547 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 | 389 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564 | 370 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 | 382 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือเตรียมความพร้อมจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2565 | 362 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 1 VUCA World กับการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | 465 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 2 เจาะลึกเรื่อง Gen ที่ครูยุคดิจิทัลต้องรู้ | 424 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี | 452 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 3 เคล็ด (ไม่) ลับ กับแนวการสอนที่ไม่ตกเทรน | 333 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP: 4 เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ | 347 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2564 | 407 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานประกวดชุมชนนวัตกรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ | 415 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 | 309 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ นางสาวจันทิมา หิรัญอ่อน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 356 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 348 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Manufacuring Data and Process Management for Smart Factory ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 320 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย | 312 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 344 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 378 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 63 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,648 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,166 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,744 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ