เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ | 646 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต | 444 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตร Manufacturing Data and Process Management for Smart Factory และหลักสูตร Automation Machine and Mechanical Design (TRIZ) | 558 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือเตรียมความพร้อมจัดโครงการ ปีงบประมาณ 2565 | 380 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 1 VUCA World กับการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | 481 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 2 เจาะลึกเรื่อง Gen ที่ครูยุคดิจิทัลต้องรู้ | 440 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP : 3 เคล็ด (ไม่) ลับ กับแนวการสอนที่ไม่ตกเทรน | 352 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP: 4 เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ | 383 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Manufacuring Data and Process Management for Smart Factory ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 333 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 | 262 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ | 58 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 368 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,516 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,451 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,029 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ