เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมือง อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง และอ.ศรีประจันต์

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้

อ.เมือง อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง และอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

                     

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นายชาญณรงค์ บุตรดี เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

และนางสาวธนวรรณ อ่ำรัศมี เจ้าหน้าที่งานสัวสดิการและสิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าพบผู้บริหาร กศน. และสกร. ของแต่ละพื้นภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งประสานงานการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับสถานศึกษา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อ.เมือง อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง และอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ

กนกวรรร : รายงาน

ข.83 / พ.ค. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


49 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 416 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,564 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,499 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,077 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ