เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

                           เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข. 80 / เม.ย. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


47 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 382 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,530 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,465 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,043 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ