เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

 

 

                       เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เข้าพบ  นางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงมารผดุงวิทย์" เพื่อหารือแนวทางข้อตกลงควมร่วมมือ

(MOU) รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตาเครือข่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.73 เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


85 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 351 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,499 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,434 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,012 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ