เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา

 

                           

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567  อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ได้เข้าพบ นายสิน อารยะจารุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา เพื่อหารือแนวทางข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU) รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา เครือข่ายจิตอาสา

ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อำเภอสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.66 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


31 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 354 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,502 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,437 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,015 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ