เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

 

                         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และ

นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าพบ ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” เพื่อหารือแนวทางข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา เครือข่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.65 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


29 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 385 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,533 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,468 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,046 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ