เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งาน Craft Art Music

โรบินสัน งาน Craft Art Music

เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม

Craft Art Music โดยได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


49 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 206 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,791 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,309 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,887 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ