เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน

ณ วัดสัปรสเทศ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


349 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 145 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,730 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,248 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,826 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ