เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพโครงการโรงเรือนอัจฉริยะด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์ ) | 391 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 269 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | 361 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | 335 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเรียนรู้นวัตกรรมงานช่างอุตสาหกรรม 4.0 (Innovation 4.0) | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดแล้ว ! ศูนย์ซ่อมรถยนต์ EV ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 211 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน คอ.ครั้งที่ 1/2565 | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี" | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์สุพรรณบุรี" | 89 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดนิวแมติกส์ไฟฟ้า | 18 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 15 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 17 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 357 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,505 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,440 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,018 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ