เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประมวลภาพโครงการโรงเรือนอัจฉริยะด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์ )

โครงการโรงเรือนอัจฉริยะด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์ ) โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


378 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 87 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,672 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,190 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,768 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ