เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP: 4 เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW

EP: 4 เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ

 348 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 131 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,716 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,234 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,812 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ