เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ SMEs & Start Up Thailand 2024

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ SMEs & Start Up Thailand 2024

 

 

                        เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เป็นประธานการประชุมร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ไดนามิก เลิร์นนิ่ง จำกัด บริษัท ศักดิ์สกุณ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ณฐฉัตร จำกัด จัดประชุม

เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ SMEs & Start Up Thailand 2024 พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ

ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย อาทิเช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

         

 

 

กนวกรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข. 84 / พ.ค. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


57 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 389 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,537 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,472 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,050 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ