เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 244 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2563-2565 | 291 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการที่บ้านพร้อมเอกสารแนบ ต.ค.64 | 267 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บทความน่ารู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 724 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว คอ. | 799 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 209 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,312 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,890 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ