เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จนได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จนได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลจาก : kanokvan


44 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 365 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,513 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,448 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,026 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ