เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่ 2 บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

                    เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม อุทาพรม หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตัวแทนคณาจารย์ในสาขาวิชา เจ้าหน้าที่สำนักงาน และนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2

บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับการต้อนรับจาก นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และได้รับเกียรติจาก นายประทีป การมิตรี

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมบูธของสาขาวิชาในการให้บริการกับประชาชนในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.79 / เม.ย. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


56 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 356 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,504 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,439 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,017 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ