เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

 

                  เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์พนา เจนจบ ตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่ามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.78 / เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


48 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 387 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,535 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,470 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,048 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ