เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่สำรวจ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ลงพื้นที่สำรวจ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

 

 

              วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 : บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมบริการวิชาการ ได้เข้าพบ นางมลิดา ไทยงามศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

              

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข. 77 / เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


81 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 395 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,543 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,478 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,056 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ