เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณบดีและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณบดีและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                               เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร นายกสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงักภักดีต่อสถาบัน

โดยได้วางพานพุ่มเงินทองถวายเครื่องสักการะ ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.74 เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


98 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 379 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,527 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,462 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,040 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ