เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวแทนคณาจารย์ คอ. เข้าร่วมการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

ตัวแทนคณาจารย์ คอ. เข้าร่วมการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยกระดับสถานประกอบการ

ด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

 

 

                                   เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นตัวแทน

คณาจารย์ คอ.เข้าร่วมการติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยกระดับสถานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

ณ บริษัทยูเนี่ยน ซับพลาย จำกัด จ.ปทุมธานี

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.70 มี.ค.2567

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


93 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 364 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,512 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,447 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,025 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ