เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวแทนคณาจารย์ คอ. เข้าร่วมการสัมมนายกระดับสถานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

ตัวแทนคณาจารย์ คอ. เข้าร่วมการสัมมนายกระดับสถานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

 

                               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการ

สัมมนาการยกระดับสถานประกอบการด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ณ ห้อง BSC ชั้น 1 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.68 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


61 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 343 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,491 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,426 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,004 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ