เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

 

                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567  อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ได้เข้าพบ ดร.ธวัช กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษา เพื่อทำบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU) การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา เครือข่ายจิตอาสา

ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

             

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.67 มี.ค. 2567

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


99 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 360 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,508 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,443 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,021 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ