เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา

                             

                      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567  อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ได้เข้าพบ นายสิน อารยะจารุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา เพื่อทำบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU) การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา เครือข่ายจิตอาสา

ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อำเภอสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.66 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


124 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 392 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,540 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,475 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,053 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ