เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

                 

                 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร รองคณบดี

ด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ และประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2

 

 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.63 มี.ค. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


148 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 373 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,521 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,456 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,034 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ