เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้บริหาร คอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่7 และระดับชาติ ครั้งที่4

ผู้บริหาร คอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่7 และระดับชาติ ครั้งที่4

                                             
                                             

                    วันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่7 และระดับชาติ ครั้งที่4 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Innovation and Leadership in Learning for Sustainable Social Development" โดย Assoc.Prof.Dr.Eugene G Kowch, University of Calgary, Canada และหัวข้อ "Engineering Education for Innovation and Sustainable Development" โดย Prof.Dr.Masahiro Inoue, Keio University, Japan
ณ Foyer Prego Event โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.60 / มี.ค.67

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


102 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 344 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,492 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,427 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,005 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ