เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

 

 

 

 

                 

              เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา ได้เข้าพบปะหารือกับ ดร.วรรณพัทร ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เพื่อร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน             ในการจัดการศึกษา โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม เป็นการบริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างคณะฯ กับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

กนกวรร : รายงาน

ข. 59 / มี.ค. 67

ข้อมูลจาก : kanokvan


117 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 376 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,524 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,459 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,037 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ