เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

                             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายกสโมสนนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าพบนายคมสัน ธรรมนู

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เพื่อทำบันทึกข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU) การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา เครือข่ายจิตอาสา (Interact)

ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.58 มี.ค. 67

ข้อมูลจาก : kanokvan


115 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 348 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,496 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,431 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,009 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ