เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมและตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในการขออนุญาตเพิ่มสาขาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรันนายระชา ศิลปะชัยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัมนาฝีมือแรงงาน นายกษิดิจ ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และนางสาวกาญจนา ลือพืช ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและสารสนเทศ ในการประชุมและตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในการขออนุญาตเพิ่มสาขาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน 2 สาขา สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 และ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


48 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 101 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,686 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,204 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,782 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ