เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี ดร.สิรภัทร จันทะมงคล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น | 563 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 | 404 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี 2564 | 387 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีนายปริญญา แสงไวย์ ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564 | 400 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ นางสาวจันทิมา หิรัญอ่อน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 371 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 379 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 359 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับผศ.วิทฤทธิ์ โคตรมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 388 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 | 329 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดี ดร.ฉัตรพล พิมพา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก | 394 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดี กับอ.เอกชัย รัตนบรรลือ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน | 320 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ ดร.คมสันต์ งามขำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ ดร.ชญารัตน์ บุญพุฒิกร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ นายวิรัช กองสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 272 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับ นายสุธี ลี้จงเพิ่มพูน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 307 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2564 | 240 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2564 | 261 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 387 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,535 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,470 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,048 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ