เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม
ด้วยครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

 

 

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมด้วยครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกล

ในงานอุตสาหกรรมโลหะสำหรับการผลิตอัตโนมัติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้อง 11204 อาคาร 11 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (เขต 2)

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.81 /เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


58 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 345 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,493 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,428 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,006 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ