เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567

 

 

 

                       เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ทำความสะอาด

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่คณาจารย์ที่ล่วงลับ สรงน้ำพระ เเละรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร คณาจารย์ที่จะเกษียนอายุราชการ  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

และความเป็นสิริมงคล จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เเละองค์การนักศึกษา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

             

 

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

 ข.76 / เม.ย.67 

                       

ข้อมูลจาก : kanokvan


86 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 369 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,517 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,452 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,030 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ