เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์

โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์

 

                         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง รองคณบดีด้านบริหาร

และพัฒนาระบบ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ซึ่งทางกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี และเพื่อเป็นการรักษา

ประเพณีอันดีงามของไทย นั่นคือวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.75 เม.ย.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


95 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 377 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,525 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,460 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,038 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ