เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เครื่องย่อยผักตบช่วยลดขั้นตอนการแปรรูป

เครื่องย่อยผักตบช่วยลดขั้นตอนการแปรรูป

 

      ในกระบวนการนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก หากสามารถย่อยต้นและก้านใบเป็นชิ้นเล็กลงได้ก่อนจะช่วยให้ได้ปุ๋ยหมักมาใช้งานหรือจำหน่ายได้เร็วขึ้นและมากขึ้น ที่ผ่านมามีความพยายาม

ในการหาวิธีการและเครื่องมือช่วยย่อยผักตบชวาให้ง่ายขึ้น แต่เครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานมากนัก “เครื่องย่อยผักตบที่มีอยู่ ก่อนจะนำผักตบเข้า

เครื่องต้องตัดรากตัดใบออกก่อน เพื่อไม่ให้เข้าไปติดในเครื่อง แล้วผักตบที่ได้ออกมาจากเครื่องก็มีความละเอียดไม่มากนัก อาจต้องใช้แรงงานตัดอีกรอบหนึ่งก่อนนำ

ไปใช้แปรรูป” 

      อาจารย์จีรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

อธิบายในฐานะผู้ทำการศึกษาเครื่องตัดย่อยผักตบชวาในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการออกแบบและสร้างขึ้นใหม่ร่วมกับสิงห์อาสาให้ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเดิม “เครื่องตัดย่อยผักตบชวา

ตัวใหม่นี้เป็นนวัตกรรมซึ่งหวังจะช่วยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการแปรรูปผักตบชวา สามารถเทผักตบชวาลงเครื่องตัดย่อยได้เลย โดยไม่ต้องจัดเรียงหรือตัดหัวท้ายก่อน

เหมือนเครื่องทั่ว ๆ ไป ทั้งยังสามารถกำหนดขนาดผักตบชวาสั้นหรือยาวให้เหมาะสมต่อการนำไปแปรรูปที่แตกต่างตามการใช้งาน“เราทดลองทำให้ดีที่สุด มีความละเอียดมากที่สุด

เพื่อช่วยลดแรงงาน รวมทั้งเพิ่มผลผลิต ยิ่งผักตบละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะลดเวลาในการทำปุ๋ยได้มากขึ้น ซื้อไปใช้ได้ ใช้งานง่าย ปลอดภัย ซ่อมบำรุงรักษาเองได้ง่าย ไม่ได้มีกลไก

อะไรที่ซับซ้อน โดยเครื่องนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ใบมีดตัด” อาจารย์จีรัฐติกุลระบุ

 355 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,684 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,202 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,780 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ