เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับปริญญาตรี | 5758 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 3831 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา | 1227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรระยะสั้น | 14 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 56 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,641 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,159 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,737 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ