เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 415 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร งานบริหารและพัฒนาระบบ | 417 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ผู้บริหารคณะ | 2819 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3191 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2970 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2455 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2960 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 2336 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา | 2948 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1537 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1645 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 1253 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 1421 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา | 1229 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานวิชาการและวิจัย | 1118 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา | 949 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
งานบริหารและพัฒนาระบบ | 1473 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1794 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับคณะ | 532 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ | 1781 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประวัติคณะ | 1311 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผังโครงสร้างบริหาร คอ. | 1070 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 1034 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนที่ตั้ง | 924 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อัตลักษณ์ | 1069 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 372 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,520 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,455 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,033 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ