อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Post By. admin [เมื่อ 18 ส.ค. 63 10:30:45 น.]

อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

จัดโครงการเพิ่มผลผลิตแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รับสมัคร 50 คน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

คุณปณตพร ติมากร โทร. 099-415-4126 หรือ
ดร.บุญธิดา ชุนงาม โทร. 064-279-2944