เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย

Assistant Professor Dr.Thongchai Arunchai
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร คอ.

...

IEd Channal

...

หลักสูตรที่เปิดสอน

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10,809 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6,128 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 135,706 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ