แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา