ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองและเหรียญเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม