กำหนดส่งใบแสดงผลการศึกษา

 

.                                                       กำหนดส่งใบแสดงผลการศึกษา