โครงการปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายนิมติ วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี บริการให้คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์เล็ก/รถจักรยานยนต์ ณ วัดวังคัน หมู่ ๑ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช่าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา